Com es calcula el preu d’una funció?

Efectuar funcions, sovint té un cost més elevat del que pot semblar, com en tota producció hi han d’intervenir múltiples agents i tots suposen costos. A més a més, als d’espectacles en directe, la major part de les despeses és relativa a la representació del mateix espectacle, ja que cal força humana per a cada representació. A continuació us deixem un llistat de les coses que nosaltres tenim en compte per determinar el preu al que s’ha de cobrar una funció.

1. Personal

A cada representació hi intervenen no només els actors, músics o performers però també muntadors, tècnics de l’espectacle, personal de direcció i altre personal que s’encarrega que cada funció específica es pugui dur a terme. Els sous d’aquesta gent són despeses variables que se sumen funció per funció i que només es poden optimitzar (en alguns casos) fent dues funcions al mateix espai el mateix dia o en dies consecutius. A més dels sous, cal sumar-hi impostos i assegurances relatius a la contractació de persones, però també desplaçaments i en alguns casos dietes i/o allotjaments.

2. Material

Sovint, els espectacles requereixen material: escenogràfic, tècnic, maquillatge, etc. Aquest pot ser fungible i haver-se de substituir després de cada funció o pot ser permanent però requerir manteniment. Tant el manteniment com la substitució del material suposen costos variables que es repeteixen per cada funció, i que cal que siguin coberts.

3. Producció

Quan el finançament de la producció és privat, cal que es pugui recuperar la inversió i cobrir les despeses de la producció. Això inclou assajos, materials, disseny de llums i molts altres aspectes com la distribució. Aquests elements són únics de cada espectacle, i requereixen una inversió inicial i normalment van seguides per despeses de manteniment amb assajos entre funcions, revisions i millores o gestió de la gira.

4. Drets intel·lectuals

A LOG OUT sempre produïm obres originals, però no per això deixem de retribuir aquells qui escriuen les nostres obres. Depenent del projecte LOG OUT ho paga amb un import únic com a despesa de producció o bé se suma un percentatge sobre el cost de la funció. En qualsevol cas, quan un espectacle es cobra a catxet aquest cost ja hi està inclòs.

5. Comunicació

A vegades les sales no assumeixen el cost de la comunicació, i altres vegades ho fan ineficientment. En aquests casos, si es requereix, es poden sumar les despeses de comunicació i publicitar al cost de l’espectacle.

6. Benefici sobre el producte

Per tal de poder dur a terme projectes cal tota una infraestructura legal (en el nostre cas LOG OUT). Aquestes entitats, depenent de volum de projectes i les seves necessitats tenen una sèrie de despeses que garanteixen que els espectacles puguin produir-se, representar-se i a més responen davant les administracions, els teatres i els treballadors de cada espectacle. Una part d’aquesta despesa es cobreix amb el cost de la funció, ja que el nucli administratiu no genera beneficis directes tot i ser essencial per possibilitar l’existència dels espectacles i la seva representació.

Conclusió

En conclusió, hi ha moltes despeses i factors que acaben determinant el preu de distribució d’un espectacle, el que anomenem “catxet“, i sempre són relatius al cost poder oferir-lo. A més, el preu sol variar de teatre en teatre, segons les necessitats d’adaptació a cadascun.

Aquesta pàgina fa ús de galetes de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i realitzar un seguiment del tràfic dins del lloc web. Si continua navegant entenem que n'acepta l'ús. Pot ser que hagi de reiniciar la pàgina per agilitzar la navegació després d'aceptar l'ús de les galetes.

Política de Privacitat